Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên kinh doanh kênh Nhà phân phối

 • Ha Noi, Hoa Binh, Lao Cai, Yen Bai, Ninh Binh, Thanh Hoa, Quang Binh, Quang Tri, Nghe An, Hai Duong, Ha Giang, Bac Giang, Bac Ninh, Quang Ninh, North Central Coast, South Central Coast
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Sales and Distribution Division, Retail / Wholesale, Sales / Business Development
 • 30/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các công việc phân công của GSBH về : Viếng thăm, mở mới, Chăm sóc điểm bán, lên đơn hàng cho NPP
 • Đề xuất các phương án, kế hoạch bán hàng cho Giám sát
 • Tìm kiếm mở mới và chăm sóc điểm bán trên tuyến bán hàng
 • Thực hiện kế hoạch viếng thăm khách hàng trên tuyến: checkin, kiểm tồn, trưng bày, lên đơn đặt hàng cho NPP qua DMS
 • Theo dõi giao hàng, cập nhật kết quả giao hàng
 • Triển khai cơ chế chính sách, CTKM cho điểm bán
 • Thực hiện các chương trình, kế hoạch bán hàng tại điểm bán cùng GS
 • Báo cáo kết quả công việc thực hiện hằng ngày 
 • Đề xuất, nêu ý kiến về các hoạt động liên quan đến hàng hóa.

Job Requirement

 • Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting.
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.
 • Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
 • Thúc đẩy kinh doanh, kỹ năng giao tiếp.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm trở lên.
 • Có khả năng tụ thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.