Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên Kế toán thanh toán

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax
 • 28/02/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 1. Nhận bộ chứng từ thanh toán từ các bộ phận,
 2. Kiểm tra tính đầy đủ, đúng đắn,hợp lý, hợp lệ và chính xác của chứng từ thanh toán
 3. Hạch toan chi phí, theo dõi công nợ phải thu, phải trả,
 4. Theo dõi tăng giảm TSCĐ, CCDC,
 5. Tham gia kiểm kê tài sản, hàng hóa  tại các kho khi có yêu cầu
 6. Trình ký các cấp,
 7. Lập lệnh chi tiền online, bản cứng UNC gửi ra ngân hàng,
 8. Nhập sổ phụ ngân hàng
 9. Đối chiếu công nợ nội bộ với các Cty thành viên trong tập đoàn
 10. Hạch toán chi phí lương, bảo hiểm các loại
 11. Theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên
 12. Thực hiện các thủ tục khác với ngân hàng, đối tác,
 13. Lưu trữ chứng từ sổ sách theo trình tự thời gian khoa học và hợp lý.

Job Requirement

 1. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán,
 2. Có kinh nghiệm làm tại vị trí tương đương từ 02 năm trở lên, ưu tiên làm việc trong công ty FMCG, sản xuất, thương mại, đã từng tham gia quyết toán thuế là lợi thế
 3. Có khả năng phân tích, tổng hợp báo cáo tài chính,
 4. Cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy Logic, có trách nhiệm trong công việc được giao, chịu được áp lực cao trong công việc
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.