Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kiểm soát nội bộ nhà máy

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Mechanical / Auto / Automotive, Manufacturing / Process, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 09/02/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Phân tích và kiểm tra bản vẽ các sản phẩm cơ khí,
 • Kiểm tra, giám sát việc vận hành máy móc, lắp đặt thiết bị, dây chuyền sản xuất
 • Nhận định, đánh giá và đề xuất cải tiến thiết bị máy móc, quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.
 • Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại xưởng.
 • Tham mưu cho Trưởng ban KSNB các công việc liên quan về chuyên môn, chỉnh sửa, duy trì Hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng các cơ chế kiểm soát hoạt động của Công ty.
 • Lập Báo cáo công việc định kỳ/ đột xuất.
 • Thực hiện các công việc khác phù hợp với chuyên môn theo yêu cầu của Trưởng ban KSNB

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Cơ khí chế tạo máy, Công nghệ kĩ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo, Thiết kế công nghiệp hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Khả năng đọc hiểu vẽ  cơ khí thành thạo, bóc tách bản vẽ, dự toán khối lượng vật tư; am hiểu quy trình công nghệ sản xuất, gia công kết cấu thép

- Có thể đi công tác khi có yêu cầu.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.