Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

KẾ TOÁN TRƯỞNG

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Department Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax
 • Accounting Department
 • 24/03/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Theo dõi tất cả các nghiệp vụ kế toán;

- Chịu trách nhiệm với Báo cáo Tổng hợp; Báo cáo Thuế, Báo cáo Tài chính, Báo cáo Quản trị định kỳ thường xuyên và đột xuất;

- Kiểm tra và ký duyệt chứng từ trước khi thanh toán;

- Quản lý và phân công công việc cho nhân viên dưới quyền; kiểm tra và giám sát;

- Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên kế toán về các nghiệp vụ kế toán phát sinh, giải đáp các thắc mắc khi có vấn đề xảy ra, kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Tư vấn cho Ban Giám đốc các biện pháp về quản lý tài chính;

- Tư vấn xây dựng nguyên tắc và quy trình kiểm soát nội bộ: tài chính, thất thoát.

- Đưa ra các phương án, tư vấn cho Giám đốc giải quyết các vấn đề về thuế.

- Giao dịch với các cơ quan ban ngành công việc có liên quan;

- Chuẩn bị số liệu, sổ sách báo cáo kiểm toán, quyết toán thuế;

- Theo dõi và tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh;

- Các công việc theo yêu cầu cấp trên.

Job Requirement

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán trưởng.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất & thương mại

- Qui mô công ty trên 500 nhân sự.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.