Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Giám đốc Nhà máy

 • Nghe An (Vinh City)
 • Director
 • Permanent
 • Bachelor
 • 8 - 15 Years
 • Negotiable
 • Animal Husbandry / Veterinary, Executive management, Manufacturing / Process
 • 21/12/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

- Thiết lập hạn mức chi phí cho nhà máy đảm bảo thấp nhất đối so với các doanh nghiệp cùng ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi.
- Xây dựng nguồn nhân lực ổn định có tính kế thừa và đủ năng lực thực hiện công việc.
- Tìm kiếm lựa chọn áp dụng công nghệ mới đảm bảo vượt trội về năng suất và chất lượng.
- Đánh giá hiện trạng nhà máy, thiết lập bảng hiện trạng từng máy móc thiết bị của nhà máy.
- Định hướng chiến lược, tầm nhìn phát triển sản xuất, xây dựng kế hoạch hành động qua từng giai đoạn (Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn) để khắc phục các điểm còn thiếu còn yếu của các nhà máy so với quy định pháp luật và mục tiêu công ty.

- Chủ trì việc: Cải tiến đầu tư thiết bị, công nghệ nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.

- Đánh giá năng suất lao động: đưa ra biện pháp cải tiến, nâng cao năng suất lao động của công nhân tại các nhà máy.

- Xây dựng sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự theo từng thời kỳ cho từng bộ phận quản lý (sản xuất, cơ điện, kho thành phẩm, kho sản xuất...)

- Chỉ đạo các bộ phận xây dựng bảng mô tả công việc cho nhân viên quản lý trực tiếp dưới quyền.
Phối hợp Phòng Tổng Hợp thực hiện việc tuyển dụng nhân sự quản lý trực tiếp dưới quyền (nếu thiếu, khuyết).
- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để xử lý các vấn đề còn bất cập tại nhà máy.

- Triển khai, giám sát, đánh giá cho các bộ phận dưới quyền thực hiện đảm bảo công tác về môi trường, ATVSTP, ATLĐ, PCCC. Đưa ra các điều chỉnh phù hợp đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Chăn nuôi - Thú y, dinh dưỡng hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm làm Giám đốc Nhà máy thức ăn chăn nuôi từ 3 năm trở lên.

- Kinh nghiệm quản lý nhà máy có số nhân sự >100 công nhân.

- Có thể thiết lập, duy trì cải tiến về hệ thống quản lý chất lượng ISO.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.