Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Gạo A AN - Chuyên viên Trade Marketing HCM

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Competitive
 • Sales and Distribution Division, Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Marketing Division, Marketing, Consulting, Online Marketing
 • Marketing
 • 18/10/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Văn phòng Gạo A AN: Số 41 Song Hành, phường An Phú, Tp. Thủ Đức

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, giờ hành chính

Website: aan.vn

Mô tả công việc:

TRÁCH NHIỆM (45%) ĐIỀU PHỐI VÀ THỰC THI CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI

- Triển khai và điều phối chương trình tiếp thị thương mại, comando tại khu vực phụ trách theo Mục Tiêu (SMART)

- Huấn luyện lý thuyết và demo trực tiếp triển khai chương trình marketing tại điểm bán cho đội ngũ bán hàng

- Phối hợp vs đội ngũ bán hàng chuẩn hóa hình ảnh thương hiệu và nâng cao hiện diện sản phẩm tại điểm bán

- Quản lý và kiểm soát xung đột giữa các thị trường trong phạm vi khu vực phụ trách (giá bán, CTKM)

- Quản lý và kiểm soát hiệu quả triển khai và chi phí thực hiện các chương trình tiếp thị thương mại tại khu vực

- Quản lý và kiểm soát công cụ vật dụng vật phẩm POSM/TOT/Sales Kits, bảng hiệu/hộp đèn tới các khu vực

TRÁCH NHIỆM (45%) CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ BÁN HÀNG KHU VỰC

- Đề xuất chương trình, hoạt động đánh chiếm thị trường trọng điểm

- Đề xuất chương trình hỗ trợ phát triển và khai phá thị trường (khu vực tiềm năng)

- Đề xuất chương trình hỗ trợ ứng cứu điểm nóng.

- Đề xuất chương trình gia tăng độ bao phủ và thâm nhập sản phẩm tại khu vực

TRÁCH NHIỆM (10%) PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG & BÁO CÁO

- Cập nhật, phân tích thường xuyên diễn biến tình hình kinh doanh và các hoạt động theo ngành hàng tại khu vực

- Thấu hiểu nhu cầu và động cơ mua hàng của khách hàng/điểm bán tại khu vực

- Phân tích, so sánh giá bán và các chính sách bán hàng, hỗ trợ giá của các đối thủ tại khu vực

- Đề xuất hoạt động đối ứng - Báo cáo cập nhật thông tin theo yêu cầu từ Ban Lãnh Đạo

Job Requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành marketing
 • Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí trade marketing là một lợi thế
 • Thành thạo  tin học văn phòng
 • Có khả năng phân tích số liệu của công ty và đối thủ
 • Nhạy cảm về kinh doanh, kinh tế và thị trường, hiểu được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh cho phù hợp
 • Có tư duy logic và sáng tạo
 • Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm
 • Có khả năng đàm phán
 • Thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc
 • Có nền tảng thể lực tốt vì đặc thù công việc cần di chuyển nhiều 
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.