Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Tiếp Thị Thương Mại

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Marketing Division
 • 15/08/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Mô tả chung

 • Tham gia hỗ trợ xây dựng các chương trình tiếp thị thương mại cơ bản nòng cốt cho kênh phân phối dựa trên cơ sở chiến lược, chiến thuật và kế hoạch phát triển kênh phân phối của Ngành Gạo Nội Địa.
 • Tham gia hỗ trợ bộ phận bán hàng, đảm bảo các mục tiêu về doanh số, độ phủ, sự hiện diện và hình ảnh sản phẩm vượt trội tại kênh phân phối.
 • Phối hợp cùng lực lượng bán hàng nắm rõ các hoạt động đối thủ cạnh tranh và thông tin phản hồi thị trường, đề xuất đối sách và điều chỉnh chiến lược c tiếp thị và chương trình hỗ trợ thương mại phù hợp cho từng sản phẩm/kênh bán hàng. 
 • Tham gia hỗ trợ quản trị và phát triển kênh phân phối, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của kênh
 • Tham gia hỗ trợ điều phối hoạt động chương trình khuyến mãi, đảm bảo hiệu quả chi phí tiếp thị thương mại của kênh.

Mô tả chi tiết

Trách nhiệm 1 «40%: CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ THƯƠNG MẠI KÊNH PHÂN PHỐI

 • Hỗ trợ xây dựng chương trình phát triển và mở rộng hệ thống mạng lưới phân phối bao phủ và thâm nhập thị trường tại kênh bán hàng phụ trách.
 • Hỗ trợ xây dựng chương trình phát triển và gia tăng độ sẵn có, độ hiện diện sản phẩm trên kênh.
 • Hỗ trợ xây dựng chương trình khuyến mãi nền/cơ bản thúc đẩy bán hàng.
 • Hỗ trợ xây dựng chương trình khuyến mãi trọng điểm vào các dịp lễ hội mua sắm lớn trong năm.
 • Hỗ trợ xây dựng chương trình gắn kết thành viên và khách hàng trung thành. - Hỗ trợ xây dựng chương trình nâng cấp sản lượng của khách hàng.
 • Hỗ trợ xây dựng chương trình thi đua phát triển thị trường theo mục tiêu

Trách nhiệm 2 «40% ĐIỀU PHỐI & TRIỂN KHAI THỰC THI

 • Triển khai các chương trình tiếp thị thương mại tại kênh phân phối/khu vực/khách hàng theo Mục Tiêu (SMART)
 • Triển khai các chương trình tung/tái tung sản phẩm tại kênh phân phối - Quản lý và kiểm soát xung đột giữa các thị trường trong phạm vi kênh/khu vực/khách hàng (Chính sách bán hàng, giá bán, CTKM)

Trách nhiệm 3 «20% THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG & BÁO CÁO

 • Theo dõi và cập nhật thường xuyên diễn biến tình hình kinh doanh và các hoạt động theo ngành hàng, nhãn hàng, từng kênh và từng khách hàng.
 • Theo dõi và cập nhật biến động giá bán và các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi của các đối thủ tại kênh/khu vực.
 • Nhận diện cơ hội thị trường, tìm kiếm nguồn tiếp cận và thúc đẩy người tiêu dùng tại kênh phân phối/khu vực.
 • Nhận diện các cơ hội thị trường, tìm kiếm nguồn phát triển kênh phân phối.
 • Báo cáo cập nhật thông tin theo yêu cầu từ Ban Lãnh Đạo

Job Requirement

1. Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing, Tài chính hoặc chuyên ngành tương đương.

2. Có kiến thức về :

 • Kế hoạch tiếp thị kênh phân phối
 • Kế hoạch phát triển hệ thống phân phối
 • Kế hoạch phát triển điểm bán & chiến thắng NTD
 • Kế hoạch chương trình sampling, activation, event Quản trị xung đột kênh phân phối

3. Năng lực chuyên môn:

 • Thực thi chiến lược và kế hoạch kinh doanh
 • Lập kế hoạch chương trình tiếp thị kênh phân phối
 • Kiểm soát & điều tiết chương trình khuyến mãi theo kênh
 • Quản lý ngân sách hiệu qủa

4. Kinh nghiệm 

 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành FMCGs

 

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.