Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên QA - Đảm bảo chất lượng

 • Tay Ninh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Food Tech / Nutritionist, Biotechnology, Agriculture
 • 31/01/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

 • Đề xuất quy trình phát triển của sản phẩm phù hợp với yêu cầu cụ thể từng nhà máy.
 • Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn Quản lý chất lượng bao gồm: sổ tay chất lượng, quy trình hệ thống chất lượng, các quy trình – hướng dẫn công việc cụ thể, các biểu mẫu…
 • Đánh giá, phân tích quy trình sản xuất sản phẩm đảm bảo đúng quy trình đã ban hành
 • Giám sát, kiểm tra, nhắc nhở đội ngũ nhân viên, tuân thủ quy trình đã ban hành
 • Phát hiện các lỗi sai và có biện pháp xử lý kịp thời
 • Cải tiến, điều chỉnh, thay đổi quy trình cho hệ thống để đạt được hiệu quả cao
 • Có quyền đề xuất với Quản lý trực tiếp về các công việc có liên quan đến bộ phận chất lượng
 • Yêu cầu, đề nghị các Phòng/ Ban/ Đơn vị trong Công ty cung cấp các tài liệu có liên quan để thực hiện các công việc cần thiết của Phòng RD
 • Đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý, tổ chức hoạt động kiểm tra chất lượng.
 • Tham gia đóng góp ý kiến với Ban Lãnh đạo về những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng, sự phát triển của Công ty.
 • Được quyền đề xuất tuyển dụng, phỏng vấn, quyết định tuyển dụng nhân sự trực thuộc.
 • Đề xuất các biện pháp khen thưởng, kỷ luật và quản lý nhân viên.
 • Tham gia các cuộc họp có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng và Ban Lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học ưu tiên chuyên ngành Nông lâm, Nông sản, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ hóa học…
 • Nắm chắc các kiến thức nền tảng về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO, …
 • Có ít nhất 2 đến 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
 • Có khả năng sắp xếp, tổ chức công việc một cách logic và có hệ thống.
 • Có kiến thức về hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001, 14000, 18000, 22000 và HACCP
 • Sử dụng thành thạo: Word, Excel, PP, Outlook… có kỹ năng phân tích dữ liệu.
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, lập kế hoạch, quản lý và giải quyết côngviệc nhanh, gọn, sắp xếp công việc hiệu quả.
 • Kỹ năng xử lý tình huống để không làm gián đoạn hoạt động chung cho toàn hệ thống quản lý chất lượng khi có sự cố phát sinh.
 • Tỉ mỉ, cẩn thận để xây dựng để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng một cách chính xác và hợp lý
 • Trung thực, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi.
 • Làm việc tại Khu công nghiệp TTC, An Hoà, Trảng Bàng, Tây Ninh.
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.