Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên Viên Kiểm Soát Xây Dựng (Trang trại)

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Competitive
 • Architect, Accounting / Auditing / Tax, Arts / Creative Design, Civil / Construction
 • Control Internal Audit
 • 31/12/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Làm việc tại Ban kiểm soát nội bộ tập đoàn: Kiểm tra, soát xét, thẩm định các công tác liên quan đến Xây dựng. Cụ thể công việc:

- Kiểm tra, giám sát công tác thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, tham gia xét thầu;

- Hỗ trợ đơn vị thành viên giám sát dự án khi cần;

- Đề xuất những giải pháp để ngăn ngừa các rủi ro và biện pháp khắc phục (nếu có);

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học khối xây dựng, kiến trúc, kinh tế xây dựng;

- Có kinh nghiệm về quản lý dự án, lập kế hoạch đấu thầu, xét thầu.

- Có kinh nghiệm giám sát, thanh tra, kiểm soát đầu tư xây dựng

- Am hiểu kiến thức pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đấu thầu;

- Kỹ năng phân tích tài chính kinh tế dự án;

- Kỹ năng tổng hợp phân tích;

- Kỹ năng phần mềm đồ họa, Excel, PowerPoint, tin học văn phòng;

- Tuổi dưới 40, có khả năng đi công tác.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.