Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Bạc Liêu - Thủ Kho (Nhà máy Cơ khí - Công nghệ)

 • Bac Lieu (Bac Lieu City)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • College
 • 2 - 4 Years
 • 10,000,000 - 15,000,000 VND
 • Manufacturing / Process, Purchasing / Merchandising, Freight / Logistics / Warehouse
 • 1
 • 31/12/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Phòng kho vận.
 • Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng.
 • Lên kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ như sửa chữa, cơi nới, làm mới, lắp đặt các trang thiết bị cho kho và hệ thống kho đạt chuẩn của công ty đã đề ra.
 • Tổ chức thực hiện và kiểm tra thường xuyên công tác 5S tại Kho. 
 • Tổ chức và chịu trách nhiệm lập kế hoạch đặt hàng sản xuất, hàng thương mại.
 • Tham mưu về việc dự trữ tồn kho thành phẩm-hàng hóa tối thiểu trong từng giai đoạn. 
 • Tổ chức quản lý hàng hóa trong kho: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn),  thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa.
 • Thực hiện công tác đóng gói hàng hóa giao theo yêu cầu. Tổ chức giao nhận, vận chuyển, giao hàng giữa các kho và khách hàng theo yêu cầu.
 • Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao hàng.
 • Quản lý đội xe của công ty.
 • Trực tiếp hỗ trợ nhân viên của phòng kho vận giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý của bản thân họ (nếu có).
 • Kết hợp với phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách. Quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ công nhân viên trong bộ phận, hướng dẫn và đáp ứng môi trường làm việc hiểu quả cho cả hệ thống kh
 • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên và ban giám đốc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học – Chuyên ngành: QTKD, Logistics, các chuyên ngành liên quan
 • Số năm kinh nghiệm liên quan: 02 năm trở lên.
 • Thành thạo các phần mềm văn phòng
 • Thận trọng, trung thực, trách nhiệm.
 • Có khả năng thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt. 
 • Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt. 
 • Trung thực, cẩn thận, quyết đoán và có tinh thần trách nhiệm cao.
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.