Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[VP] Chuyên viên Kiểm soát nội bộ

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Quality Control (QA/QC), Finance / Investment
 • Control Internal Audit
 • 2
 • 18/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Kiểm soát chi phí

 • Kiểm soát việc sử dụng tài sản trong công ty, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích.
 • Kiểm soát chi phí đầu tư, hoạt động, vận hành nhằm đảm bảo hợp lý, hợp lệ.
 • Phân tích chi phí phát sinh, đánh giá tính hiệu quả trong việc sử dụng chi phí.
 • Đánh giá hệ thống phân tích, hệ thống báo cáo quản trị chi phí tại công ty.
 • Thực hiện báo cáo phân tích chuyên sâu nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí, đưa ra đề xuất đến Trưởng, Phó BKS.
 • Thực hiện đánh giá, khảo sát giá thị trường về thông tin khách hàng/nhà cung cấp, giá thị trường, các loại hàng hóa dịch vụ mua thường xuyên/định kỳ theo kế hoạch kiểm soát.
 • Kiểm soát hồ sơ mua sắm đầy đủ theo quy định, đảm bảo giá mua phù hợp với chất lượng, dịch vụ. Số lượng giao hàng, thời gian giao hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng; Số tiền thanh toán phù hợp với các nội dung điều khoản trên đơn hàng/hợp đồng và thực tế;
 • Theo dõi việc cấp phát, sử dụng CCDC, nguyên vật liệu. Đánh giá công tác quản lý và hiệu quả sử dụng.
 •  Kiểm soát báo cáo tài chính, các rủi ro về thuế
 • Kiểm tra, soát xét về tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính dựa trên các khía cạnh trọng yếu (quản trị, thuế, ngân hàng) hàng năm/theo kế hoạch kiểm soát hoặc chỉ đạo từ Trưởng BKS.
 • Soát xét dữ liệu quyết toán sản xuất xuất khẩu, kiểm soát công tác hoàn thiện hồ sơ thuế/hải quan liên quan đến loại hình Nhập SXXK tại Công ty.
 • Soát xét báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN và công tác quyết toán năm theo kế hoạch kiểm soát hoặc chỉ đạo từ Trưởng BKS.
 • Kiểm tra hệ thống kế toán về: thông tin kế toán (đầy đủ, chính xác, kịp thời), công tác vận hành kế toán đảm bảo hữu ích trong việc đánh giá, ra quyết định của Ban lãnh đạo.
 • Kiểm tra công tác lưu trữ, tính đầy đủ, đúng đắn của hồ sơ, chứng từ kế toán, thuế.
 • Xây dựng/cập nhật hệ thống văn bản (pháp lý, nội bộ) liên quan đến: kế toán tài chính, thuế.
 • Công việc khác do Trưởng, Phó BKS phân công.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Ưu tiên ứng viên mạnh về mảng kiểm soát chi phí , tài chính

- Kinh nghiệm trên 2 năm tại vị trí tương đương
- Hiểu biết về hệ thống/kiểm soát nội bộ
- Có khả năng nhận diện, đánh giá rủi ro và tham mưu giải pháp kiểm soát rủi ro.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công tâm; có ý thức tuân thủ pháp luật, thái độ làm việc tích cực, kỷ luật.
- Có khả năng giao tiếp và trình bày, phản biện tốt.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.