Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[ VP] Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Food Tech / Nutritionist, Accounting / Auditing / Tax, Quality Control (QA/QC)
 • Control Internal Audit
 • 2
 • 18/10/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Kiểm soát chất lượng

 • Đánh giá, kiểm tra quá trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào.
 • Tiếp nhận thông tin từ Phòng KCS (về dữ liệu thống kê nguyên liệu đầu vào, đánh giá phân loại chất lượng nguồn nguyên liệu) để có ý kiến đánh giá, theo dõi chất lượng hàng hóa đầu vào.
 • Tham gia cùng Phòng KCS để kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa trong một số trường hợp cần thiết (khi nhập, khi bán hàng, khi mang đi sản xuất) hoặc theo phân công của Trưởng BKS.
 • Thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình chất lượng hàng hóa đến Trưởng BKS.
 • Đánh giá, kiểm tra quá trình kiểm soát chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất, đóng gói, lưu trữ và xuất bán.
 • Định kỳ, độc lập kiểm tra công tác bảo quản/xử lý chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm tại CSGC, Nhà máy.
 • Kiểm tra, đánh giá quá trình sản xuất, gia công, đóng gói liên quan đến công tác phân loại, quản lý thành phẩm, bán thành phẩm tại Nhà máy, CSGC.
 • Trao đổi, làm việc với Phòng KCS/KCS Nhà máy về tình hình chất lượng thành phẩm, bán thành phẩm khi cần thiết hoặc theo phân công của Trưởng BKS.
 • Kiểm tra, đánh giá công tác hun trùng, đặt thuốc xông trùng tại Nhà máy, CSGC, kho lưu trữ.
 • Đánh giá nguyên nhân khách hàng trả hàng/giảm trừ giá (khi đã xuất bán) hoặc khách hàng không đồng ý đóng hàng vì không đạt chất lượng.
 • Đánh giá nguyên nhân hao hụt hàng hóa, nguyên liệu đầu vào, thành phẩm, bán thành phẩm trong quá trình lưu kho, sản xuất, gia công, đóng gói.
 • Kiểm tra, giám sát công tác bảo quản hàng hóa, nguyên liệu đầu vào, thành phẩm, bán thành phẩm để không làm tiêu hao hay suy giảm chất lượng.
 • Chủ động đề xuất giải pháp để việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất.
 • Báo cáo tình hình, tham mưu, tư vấn đến Trưởng/phó BKS về công việc phụ trách.

          Công việc khác do Trưởng, Phó BKS phân công

Job Requirement

- Kinh nghiệm trên 2 năm tại vị trí tương đương
- Hiểu biết về hệ thống/kiểm soát nội bộ
- Có khả năng nhận diện, đánh giá rủi ro và tham mưu giải pháp kiểm soát rủi ro.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, công tâm; có ý thức tuân thủ pháp luật, thái độ làm việc tích cực, kỷ luật.
- Có khả năng giao tiếp và trình bày, phản biện tốt.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.