Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[TRỤ SỞ VP HÀ NỘI] Chuyên Viên Quản Trị Tài Chính – Ban Tài Chính

 • Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 Years
 • 20,000,000 - 25,000,000 VND
 • Accounting / Auditing / Tax, Treasury Division, Risk Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 1
 • 31/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Thực hiện tổng hợp, thẩm định kế hoạch tài chính, nhu cầu nguồn vốn của từng đơn vị, mảng kinh doanh trong Tập đoàn
- Thực hiện đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại các mảng hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn trên phương diện tài chính
- Tổng hợp, phân tích các báo cáo quản trị theo yêu cầu của cấp quản lý
- Phối hợp quản lý dòng tiền, kiểm soát rủi ro tài chính theo các đơn vị, mảng kinh doanh; quản lý, theo dõi và giám sát việc thực hiện các khoản vay, trả nợ vay và các chi phí tài chính liên quan;
- Thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án mới, huy động vốn để thực hiện dự án, phối hợp quản lý tài chính trong quá trình thực hiện dự án và sau khi hoàn thành dự án;
- Tham gia các giao dịch hợp tác đầu tư, M&A
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp;
- Từ 3 năm kinh nghiệm trở lên về quản trị tài chính, kiểm soát tài chính tại các tổng công ty, tập đoàn lớn, hoặc kinh nghiệm trưởng nhóm kiểm toán tại các hãng kiểm toán lớn;
- Thành thạo excel/google sheet và các phần mềm tin học văn phòng khác, biết sử dụng Power BI hay các công cụ phân tích dữ liệu khác là một lợi thế;
- Có khả năng lập kế hoạch, báo cáo, trình bày;
- Có khả năng phân tích và tổng hợp vấn đề;
- Có khả năng kết nối và phối hợp làm việc với các bộ phận liên quan.
- Cẩn thận, chính xác, có tinh thần trách nhiệm cao;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;
- Chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc.

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.