Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[SBG] Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Department Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 7 - 10 Years
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Law / Legal Services, Human Resources, Risk Division, Human Resources Division, Executive management
 • HR
 • 14/02/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Quản lý hoạt động Hành chính, Nhân sự

- Xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, quy trình làm việc Phòng Hành chính Nhân sự: đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng Hành chính Nhân sự, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, bố trí, giao việc, hướng dẫn, kiểm soát và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của nhân viên thuộc thẩm quyền.

- Xây dựng và thực hiện các hoạt động đào tạo phát triển về chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá năng lực, đánh giá kết quả làm việc đối với nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý.

- Lên kế hoạch và thực hiện định kỳ hàng tuần làm việc tại Công ty để kịp thời nắm bắt tình hình về công tác Hành chính Nhân sự.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự:

- Chịu trách nhiệm lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng căn cứ theo các quy định, chính sách chung của Công ty.

- Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch phát triển nghề nghiệp, đào tạo cho CBNV Công ty hàng năm.

- Lập và quản lý ngân sách nhân sự hàng năm.

- Xây dựng và đề xuất cơ cấu tổ chức phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn. Trên cơ sở đó xây dựng mô tả công việc của từng vị trí, xây dựng quy định về phân quyền phân nhiệm tại Công ty.

- Xây dựng định biên nhân sự hàng năm, nguồn nhân lực kế thừa và lộ trình phát triển nghề nghiệp theo định hướng phát triển của Công ty.

- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động căn cứ theo các quy định, chính sách.

- Kết hợp với các Trưởng Phòng Ban, Bộ phận xây dựng tiêu chí, quy trình đánh giá KPI, Đánh giá năng lực theo căn cứ theo các quy định của Phòng Hành Chính Nhân Sự.

3. Xây dựng và phát triển văn hóa Công ty:

- Tư vấn, tham mưu cho Ban lãnh đạo xây dựng văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp phù hợp với văn hóa, quy định làm việc của Công ty.

- Xây dựng và triển khai hoạt động gắn kết các thành viên tại Công ty.

4. Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự căn cứ theo các quy định, chính sách:

- Chịu trách nhiệm thực hiên chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm…chế độ nhân sự tại Công ty (quyết định nhân sự, HĐLĐ, chấm công, tính lương, nghỉ phép, công tác ngoài, đăng ký mã số thuế TNCN và giảm trừ gia cảnh, Quyết toán Thuế TNCN, tài khoản ATM, tham gia và thực hiện các chế độ BHXH-BHYT-BHTN, báo cáo tăng giảm lao động, chấm dứt HĐLĐ và bàn giao, thực hiện các chế độ theo quy định của công ty, Thông tin CBNV…).

5. Quản trị hành chính:

- Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ.

- Tổ chức công tác lưu trữ văn thư, quản lý hành chính, tiếp tân, bảo vệ an ninh, tạp vụ vệ sinh.

- Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an ninh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và PCCC.

- Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty.

- Đưa ra giải pháp và duy trì việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty.

- Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Luật, hoặc các khối ngành Kinh tế khác
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị nguồn nhân lực như về tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, phúc lợi cho nhân viên, hiểu biết về hệ thống thông tin nhân sự, quan hệ lao động.
 • Vi tính văn phòng tương đương B trở lên
 • Tiếng Anh giao tiếp thành thạo
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.