Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

[SBG] KỸ SƯ GIÁM SÁT XÂY DỰNG

 • Tay Ninh, Nghe An, Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • 17,000,000 - 25,000,000 VND
 • HSE, Architect, Interior / Exterior, Civil / Construction, Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
 • 31/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Quản lý , thiết kế , chỉ đạo và giám sát xây dựng một cách an toàn kịp thời và bền vững

Tiến hành khảo sát công trình và phân tích dữ liệu

Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, nguyên vật liệu và chi phí 

Tư vấn và giải quyết các vấn đề / thiếu sót phát sinh

Giám sát và hướng dẫn nhân viên, phối hợp với các bên liên quan

Giám sát tiến độ và lập báo cáo về tình hình dự án

Bóc tách khối lượng, triển khai hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công

Hồ sơ nghiệm thu , hồ sơ quản lý chất lượng

Kiểm tra và giám sát quá trình thi công 

Trực tiếp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài công trường 

 

Job Requirement

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Xây dựng, kiến trúc .........

Có kinh nghiệm trên 3 năm và làm việc ở các dự án

Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Autocad, Project, office......

Nhạy bén , xử lý tình huống các phát sinh tốt

 

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.