Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Nhân Viên KCS Ba Ria - Vung Tau 01/07/2020
2 Chuyên Viên Vận Hành Máy Ép Viên/ Ép Đùn Ba Ria - Vung Tau 01/07/2020
3 Chuyên Viên Bảo Trì Cơ Khí Ba Ria - Vung Tau 01/07/2020
4 Trưởng Phòng Tài Chính Phụ Trách Mảng IPO (KN Công Ty Chứng Khoán) Ha Noi 01/07/2020
5 GIÁM SÁT KINH DOANH KÊNH SIÊU THỊ – MT SUPERVISOR Ha Noi 30/06/2020
6 NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH SIÊU THỊ – MT SALES EXECUTIVE Ha Noi 30/06/2020
7 Nhân Viên Mua Hàng (01 Nam, 01 Nữ) - Trụ sở VP Hà Nội Ha Noi 30/06/2020
8 Kế Toán Tổng Hợp Binh Duong 24/06/2020
9 Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa Ha Noi 22/06/2020
10 Chuyên Viên Phụ Trách Tín Dụng - Ban Tài Chính Ha Noi 10/06/2020
11 Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu (ĐH NGOẠI THƯƠNG) Ha Noi 09/06/2020
12 Chuyên Viên Kế Hoạch Nông Nghiệp/ Thương Mại - Phòng Kế Hoạch Ha Noi 09/06/2020
13 Kế Toán Tổng Hợp (Nam Giới) Ha Noi 09/06/2020
14 Chuyên viên IPO - Ban Tài Chính Ha Noi 09/06/2020
15 Nhân Viên Kế Toán Làm Việc Tại Myanmar (Có Tiếng Anh) Yangoon 09/06/2020
Job by location
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.